• اصفهان-مرداویج خیابان شیخ کلینی مجموعه پرواز-آقای بکتاش
 • سمنان-شهرک البرز بلوار طاهری
 • مازنداران-جاده آمل زرگرشهر شهرک صنعتی لاله آباد-آقای غلامعلی پور
 • قم-نیروگاه 20متری سوران-آقای بیاتی
 • اهواز-کوی شهیدچمران خیابان ششم-آقای زرگانی
 • زنجان-کوی قائم خیابان خیبر نبش خیبر-آقای سلطانی
 • مریوان-خیابان طالقانی-پایین تر از استخروسونای مبین-آقای داوودی
 • قم-نیروگاه 20متری سوران-آقای بیاتی
 • بندرعباس-خاسپر پشت مسجد قمربنی هاشم-آقای نجفی
 • قزوین-تاکستان خیابان امام کوچه یخچالسازی-آقای بختیاری
 • شیراز-شهرک گلستان-نبش جهاد
 • قم-نیروگاه 20متری سوران-آقای بیاتی